Etusivu|Yritys|Vastuullisuus


Tapamme toimia

KL Mechanics Oy on alihankintakoneistukseen erikoistunut sopimusvalmistaja. Monipuoliseen osaamiseemme kuuluu valmistus suunnittelusta kokoonpanoon asti. Hallitsemme kokonaisuuden, joten asiakkaamme saavat mekaniikan suunnittelun, koneistuksen ja kokoonpanopalvelut samasta paikasta.

Missio: Tuottaa kilpailukykyistä mekaniikan suunnittelu- ja valmistuspalvelua 
Visio: Olla merkittävä ja arvostettu mekaniikan palvelutalo suunnittelusta valmistukseen 
Strategia: Kehittää vahvaa osaamista asiakaslähtöisesti sekä panostaa valikoituun toimittajaverkostoon 
Arvot: Turvallinen, joustava, vahva ja luotettava 

Laatu

Ydinosaamistamme ovat suunnittelupalveluiden tuottaminen sekä koneistusosien ja kokoonpanojen valmistus asiakastilauksesta. Tavoitteemme on tunnistaa nykyisten ja tulevien asiakkaiden tarpeet sekä tuottaa tarpeita vastaavia palvelukokonaisuuksia. 

Jatkuva menetelmäkehitys, vahva osaaminen sekä nykyaikainen teknologia ovat perusta laadukkaalle palvelutuotannolle. Olemme alueella tunnettu vahva mekaniikan osaaja ja tulemme tarjoamaan ja kehittämään aktiivisesti palveluita vastaamaan asiakkaiden nykyisiä ja tulevia vaatimuksia. 

Ollakseen kilpailukykyinen palvelun tulee täyttää asiakkaan laatuvaatimukset myös toimitusajan ja hinnan osalta, mikä edellyttää sitoutumista jatkuvaan tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämiseen. Jatkuva maltillinen ja kannattava kasvu mahdollistavat toiminnan ja osaamisen suunnitelmallisen kehittämisen sekä investoinnit moderniin tuotantoteknologiaan. 

Osoituksena sitoutumisestamme pitkäjänteiseen toimintaan ja suunnitelmalliseen kehittämiseen on yrityksellemme myönnetty ISO 9001 -laatusertifikaatti.

Ympäristö 

Tehokkaalla jätteiden lajittelulla sekä hyötykäytöllä pienennämme toimintamme ympäristövaikutuksia. Otamme toiminnassamme huomioon ympäristön ja näin luomme perustan ennaltaehkäisevälle ympäristötyölle, mikäli se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kohtuullista. Osoituksena sitoutumisesta ympäristöasioihin meille on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. 

Asetamme ympäristövaateita yhteistyökumppaneillemme ja itsellemme. Parannamme jatkuvasti työntekijöidemme osaamista ja kannustamme heidän osallistumistaan ympäristötyöhömme. Viranomaisten asettamat lait ja asetukset ovat vähimmäisvaatimuksemme. Noudattamalla ympäristöpolitiikkaamme takaamme jatkuvan kehityksen.